Tools

Image: 2019-04/umap.jpg

uMap

uMap és un servei web que permet crear mapes personalitzats amb capes de OSM per a incloure en un lloc web.

Read more

Image: 2019-04/mapboxstudio.jpg

Mapbox studio

Mapbox studio és una eina dins la plataforma Mapbox que permet editar i personalitzar mapes per a la seva posterior publicació web.

Read more

Image: 2019-04/carto.png

CARTO

Carto és un programari que permet emmagatzemar, com a treballar i mostrar les teves dades, d'una manera bastant intuïtiva.

Read more

Image: 2019-04/geowe.png

GeoWe

GeoWE és una plataforma web per a l'edició i tractament de dades geoespacials. 

Read more

Image: 2019-04/rtcmapping.jpg

RTC Mapping

RTCMapping és un projecte de programari orientat a la creació i edició d'informació geogràfica col·laborativament i en temps real.

Read more

Image: 2019-04/qfield.jpg

Q Field

Q Field és una aplicació per a la recopilació de dades durant el treball de camp.

Read more