Tools

Image: 2019-04/usurvey.png

uSurvey

uSurvey és una eina open-source de recopilació de dades en treballs de camp. 

Read more

Image: 2019-04/mymaps-desktop-16x9.png

Google MyMaps

Google Mymaps és un servei que permet crear mapes personalitzats sobre la base de Google Maps.

Read more

Image: 2019-04/qgis-cloud-free.png

Qgis cloud

Qgis cloud és una plataforma Web-GIS per publicar mapes, dades i serveis en Internet.

Read more

Image: 2019-04/democracyos.jpg

DemocracyOS

DemocracyOS és una plataforma de participació que permet informar-se, debatre i votar sobre temes públics de forma ràpida i senzilla.

Read more