Tools

Image: 2019-06/keypadmapper.jpg

KeypadMapper

KeypadMapper és una aplicació de codi obert per a enregistrar direccions i georeferenciar-les.

Read more

Image: 2019-06/geopaparazzi.jpg

Geopaparazzi

Geopaparazzi és una eina per a dispositius Android desenvolupada per a realitzar estudis geològics, d'enginyeria o topografia ràpids i de qualitat.

Read more

Image: 2019-06/mapcraft.png

MapCraft

MapCraft és una eina per a jornades de mapatge col·laboratiu o altres moments que necessitis col·laborar amb altres persones a l'OpenStreetMap.

Read more

Image: 2019-06/graphtext.jpg

Graphtext

Graphtext és una plataforma per a la visualització i neteja de dades així com a la captura col·laborativa de dades. 

Read more

Image: 2019-06/openclinica.jpg

Open Clinica

Open Clinica és un software open source per a la captura de dades de pacients en estudis clínics. 

Read more

Image: 2019-05/observable.png

Observable

Observable és un quadern interactiu web per a l'anàlisi, visualització i exploració de dades.

Read more

Image: 2019-05/cartagen.jpg

Cartagen

Cartagen és un software per a la realització de mapes web amb component temporal, capaços de mostrar informació a temps real.

Read more

Image: 2019-05/open-spr.jpg

OpenSRP

Open Smart Register Platform és una plataforma de salut de codi obert per a dispositius mòbils que permet als treballadors sanitaris registrar i fer un seguiment electrònic de la salut dels seus pacients. 

Read more

Image: 2019-05/canopy.jpg

Canopy

Canopy és una eina per a la gestió de dades d'impacte social i desenvolupament internacional. 

Read more