Tools

Image: 2019-07/input.jpg

Input

Input és una aplicació que permet capturar informació geogràfica mitjançant dispositius mòbils.

Read more

Image: 2019-06/mapshaper-simplify.png

Map Shaper

Mapshaper és un software per editar Shape files, GeoJSON, TopoJSON, CSV i altres.

Read more

Image: 2019-06/bhuvan.jpg

Bhuvan

Bhuvan es un servei de mapes web amb dades col·laboratives, centrat en la Índia. 

Read more

Image: 2019-06/geowiki.png

Geo-wiki

Geo-wiki és una plataforma per a involucrar als ciutadans en el monitoratge ambiental. Ajuda tant en la validació de la informació geogràfica existent com en la recopilació de nova informació geogràfica a través del crowdsourcing.

Read more

Image: 2019-06/openseamap.jpg

OpenSeaMap

OpenSeaMap és un projecte de programari que recopila informació nàutica i dades geoespaciales d'ús lliure per a crear una carta nàutica mundial.

Read more

Image: 2019-06/openjump.png

OpenJump

OpenJUMP és una aplicació SIG modular de codi lliure que permet la consulta i la creació/modificació de dades geogràfiques vectorials emmagatzemades en diferents formats com GML, DXF o ESRI shapefile.

Read more

Image: 2019-06/potlatch.png

Potlatch 2

Potlatch és una eina gratuita d'edició de geodades d'OpenStreetMap que utilitza Adobe Flash. 

Read more

Image: 2019-06/josm-screenshot.png

JOSM

JOSM és un software lliure d'escriptori programat en Java per a la edició de dades en el projecte OpenStreetMap.

Read more