Tools

Image: 2019-07/input.jpg

Input

Input és una aplicació que permet capturar informació geogràfica mitjançant dispositius mòbils.

Read more

Image: 2019-06/mapshaper-simplify.png

Map Shaper

Mapshaper és un software per editar Shape files, GeoJSON, TopoJSON, CSV i altres.

Read more

Image: 2019-06/bhuvan.jpg

Bhuvan

Bhuvan es un servei de mapes web amb dades col·laboratives, centrat en la Índia. 

Read more