Map Shaper

Mapshaper és un software per editar Shape files, GeoJSON, TopoJSON, CSV i altres.

Mapshaper admet tasques de creació de mapes essencials com simplificar formes, editar dades d'atributs, retallar, esborrar, dissoldre, filtrar i més. La interfície d'usuari web és compatible amb la simplificació interactiva, l'edició de dades d'atributs i l'execució de comandos en una consola integrada

Written by Ana on dimecres de juny 19, 2019