JOSM

JOSM és un software lliure d'escriptori programat en Java per a la edició de dades en el projecte OpenStreetMap.

Posseeix nombroses característiques avançades, la qual cosa fa que la seva corba d'aprenentatge sigui major que la d'altres editors. És molt popular entre els col·laboradors que ja posseeixen certa experiència en OpenStreetMap, la qual cosa fa que sigui el que registra un major nombre d'edicions en la base de dades del projecte.

Alguna de la característiques més notables de JOSM són la importació d'arxiu GPX,5​ el permetre treballa amb imatges de satèl·lit o ortofotografies a través de protocols estándarizados (WMS, TMS i WMTS), suport per a múltiples projeccions cartogràfiques, gestió de capes d'informació, edició de relacions, validació d'errors, filtres i estils de renderizadosentre altres.​ Moltes de les característiques addicionals (eines per a la digitalització d'edificis, assistents per a definició correcta de fluxos de trànsit, enllaços a articles de Wikipedia, vista 3D de les dades, etc.) estan disponibles a través de components de tercers que es descarreguen des del propi programa.

Written by Ana on dimecres de juny 19, 2019

Related content