Geojson.io

geojson.io és una eina per a editar dades GeoJSON en línia.

Permet l'edició, a través d'una interfície de mapa, d'arxius GeoJSON en brut i l'exportació i importació d'una gran quantitat de formats. També s'integra amb GitHub, permetent als usuaris editar les seves dades en els repositoris git i GistHub Gists i guardar el resultat sense sortir de la pàgina. 

Written by Ana on dijous de juny 20, 2019

Related content