Overview for data-collection

Image: 2019-07/input.jpg

Input

Input és una aplicació que permet capturar informació geogràfica mitjançant dispositius mòbils.

Read more

Image: 2019-06/gisida.png

Gisida

Gisida és una eina creada per a donar resposta a la situació d'emergència produïda pel cicló Idai.

Read more

Image: 2019-06/geowiki.png

Geo-wiki

Geo-wiki és una plataforma per a involucrar als ciutadans en el monitoratge ambiental. Ajuda tant en la validació de la informació geogràfica existent com en la recopilació de nova informació geogràfica a través del crowdsourcing.

Read more

Image: 2019-06/keypadmapper.jpg

KeypadMapper

KeypadMapper és una aplicació de codi obert per a enregistrar direccions i georeferenciar-les.

Read more