Overview for crowd-sourced

Image: 2019-10/hushcity.jpg

Hush city app

Hush City és una app per a descobrir, mapejar i avaluar espais silenciosos del teu voltant. 

Read more

Image: 2019-04/quakemap.png

Quakemap

Quakemap és una plataforma que va sorgir per a organitzar les ajudes humanitàries durant el terratremol del 25 d'abril del 2015 a Nepal. 

Read more

Image: 2019-04/sepal.jpg

SEPAL

SEPAL permet als usuaris consultar i processar dades de satèl·lits de manera ràpida i eficient.

Read more