Overview for col-laboratiu

Image: 2019-07/input.jpg

Input

Input és una aplicació que permet capturar informació geogràfica mitjançant dispositius mòbils.

Read more

Image: 2019-06/mapcraft.png

MapCraft

MapCraft és una eina per a jornades de mapatge col·laboratiu o altres moments que necessitis col·laborar amb altres persones a l'OpenStreetMap.

Read more

Image: 2019-05/observable.png

Observable

Observable és un quadern interactiu web per a l'anàlisi, visualització i exploració de dades.

Read more

Image: 2019-04/titanpad.jpg

Titanpad

TitanPad és un bloc de notes online que permet a diverses persones treballar sobre un mateix text de forma simultània.

Read more