Projectes

Image: 2019-04/vespapp.jpg

Vespapp

Vespapp és una aplicació que permet identificar i localitzar la vespa asiàtica per tal de millorar les accions preses contra aquesta espècie invasora. 

Read more

Image: 2019-04/mosquito-alert.jpg

Mosquito Alert

Mosquito Alert és una plataforma per a la detecció per part de la ciutadanía de mosquits tigre.

Read more

Image: 2019-04/iastracker.jpg

IASTracker

IASTracker és projecte que busca localitzar les espècies invasores, tant fauna com flora, per millorar el seu control 

Read more