Projectes

Image: 2019-04/globe-observer2.png

Globe Observer

Globe Observer és una plataforma gestionada per la NASA que proposa projectes de ciència ciutadana. 

Read more

Image: 2019-04/happywhale-page.jpg

HappyWhale

Happywhale és un projecte de ciència ciutadana que rastreja balenes al llarg dels oceans.

Read more

Image: 2019-04/ebird.jpg

ebird

eBird és una base de dades d'observacions sobre ocells que proporcionen científics, investigadors i naturalistes aficionats en temps real sobre la distribució i abundància d'ocells.

Read more