Safecity

Safecity és una plataforma de denúncia de situacions d'agressió sexual en l'espai públic.

Safecity utilitza la plataforma Ushaidi per compartir històries personals d’abús sexual en espais públics. S’ha desenvolupat a la Índia, Kènia, Camerun i Nepal, i marquen els punts negres al mapa, mostrant les tendències a nivell local. Així, aquestes dades poden alertar les comunitats locals i a l’administració per identificar els factors que causen aquest comportament i treballar doncs en estratègies per buscar solucions. 

Written by Ana on divendres abril 5, 2019

Related content