Missing maps

Missing maps és una plataforma per cartografiar zones vulnerables  en països en desenvolupament, per tal que ONG’s internacionals i locals puguin utilitzar els mapes i les dades per respondre adequadament en situacions de crisis. 

Missing Maps és un projecte humanitari que es dedica a crear mapes detallats de les parts del món que són vulnerables a desastres naturals, conflictes armats i malalties epidèmiques.​ Va ser fundada al novembre de 2014 per la Creu Roja Americana, Creu Roja Britànica, Equip Humanitari OpenStreetMap i Metges Sense Fronteres i ha produït mapes de ciutats i localitats importants en països com Sudan del Sud, República Democràtica del Congo i República 

L'objectiu principal del projecte és la creació de mapes dels llocs més vulnerables als països en vies de desenvolupament, amb el propòsit que siguin accessibles per a les organitzacions no governamentals internacionals i locals, així com individus, que poden utilitzar els mapes i les seves dades per a millor respondre a les crisis que afecten aquestes zones.​ Amb la finalitat d'aconseguir aquest objectiu, es dóna suport a OpenStreetMap, i especialment l'Equip Humanitari de OpenStreetMap, a desenvolupar tecnologies, habilitats, fluxos de treball i comunitats de suport.

El mapatge és impulsat en gran manera per la demanda des del terreny.​ Les organitzacions humanitàries identifiquen àrees vulnerables; a continuació, l'Equip Humanitari de OpenStreetMap (HOT) les inclou com a tasques en el gestor de tasques per al mapatge remot. Una vegada que una àrea hagi estat cartografiada i validada, els mapes són enviats al personal de camp que treballen amb la població local per a viatjar en les zones assignades i afegir els noms dels carrers i els edificis claus i comprovar si hi ha errors.​ Després de finalitzar aquesta fase, els mapes són considerats llestos per a ús i llocs a disposició en línia de forma gratuïta.

Written by Ana on dijous abril 4, 2019

Related content