Map Swipe

Map Swipe és una app mòbil que de manera col·laborativa busca a persones en situació de vulnerabilitat a través d’imatge satèl·lit. Els usuaris busquen poblacions i cases aïllades a imatges satèl·lit d’arreu del món per tal que les organitzacions humanitàries puguin accedir a elles. 

MapSwipe és una aplicació desenvolupada per un equip en col·laboració amb Missing Maps Project com una forma fàcil perquè les persones contribueixin als esforços de mapatge humanitari. L'aportació és indirecta. Una forma de "crowdsourcing de segon nivell".

Els usuaris passen a través de les imatges satèl·lit d'una regió, tocant la pantalla quan veuen característiques que estan buscant, inclosos assentaments, carreteres i rius. Aquesta informació s'envia a la seu central que necessiten aquesta informació per a construir mapes detallats i útils. En l'actualitat, han de passar dies recorrent milers d'imatges de boscos o matolls deshabitats a la recerca de comunitats que necessiten mapatge. Ara, els membres del públic poden contribuir directament a les activitats mèdiques d'MSF en situar a les persones necessitades més ràpidament perquè els cartògrafs, i en última instància els professionals mèdics en el terreny, puguin anar directament al treball.

Written by Ana on dijous abril 4, 2019

Related content