CitySwipe

CitySwipe és una webapp que fomenta la participació ciutadana recollint opinions d'imatges. 

CitySwipe és una webapp que funciona com Tinder. Els ciutadans poden transmetre la seva opinió sobre temes de ciutat lliscant el dit cap a la dreta si el que apareix en pantalla els interessa i cap a l'esquerra si no. El seu objectiu és permetre una participació més activa i cridanera per part dels ciutadans respecte a les seves preocupacions locals sobre l'estat i l'optimització dels carrers per les quals transiten.

El Govern local l'està utilitzant com a indicador per a mesurar l'opinió pública sobre temes com: mobiliari urbà, pàrquing públic, art urbà, o la ubicació dels comerços. Informació que s'utilitzarà en el disseny del pròxim Pla Estratègic Municipal. Aquesta plataforma web seria segurament de gran utilitat en totes les ciutats del món. Ara per ara, està sent provada en Santa Mònica, Califòrnia. S'espera que el resultat sigui positiu i la seva utilitat pugui ser estesa a més ciutats dels Estats Units i a escala global.

Written by Ana on dijous d’abril 25, 2019