CitizenSqKm

CItizenSqKm és un mapa col·laboratiu que vol donar a conèixer localitats a través d'informació proporcionada pels seus habitants.

CitizenSqKm és una eina que pretén facilitar el descobriment de llocs l'interès, incorporar elements lúdics, donar a conèixer l'agenda d'actes, facilitar l'accés a la xarxa comercial i permetre profunditzar en el coneixement del patrimoni històric i natural d'una població o barri.

Aquesta iniciativa proposa la construcció d'un mapa col·laboratiu que es nodreix per l'aportació de dades dels ciutadans a través de diferents agents: l'Administració pública; escoles i instituts universitaris; associacions de comerciants; empreses; i organitzacions socials i culturals.

El resultat és un projecte amb una app òn els usuaris poden descobrir itineraris educatius, comercials, turístics i culturals entre altres, creats pels que millor coneixen una població, els ciutadans. La participació ciutadana, a través de les tecnologies digitals, al servei de la transformació i millora de la comunitat.

Written by Ana on dijous d’abril 25, 2019