Noise-planet project

Quins motius et van portar al desenvolupament de la teva eina?

El nostre equip, format per investigadors en acústica i ciències de la informació geogràfica, ha estat treballant des de 2008 en temes de mapatge del so. Com a tal, hem desenvolupat una eina anomenada NoiseModelling (http://noise-planet.org/noisemodelling.html) per a produir mapes de soroll (un document sol·licitat en particular a ciutats europees amb més de 100,000 habitants). Per a produir aquests mapes, o bé utilitzem dades de sensors de referència (micròfons), que són molt cars i , per tant, en números molt petits, o bé utilitzem simulació (deduïm el soroll d’informació com el trànsit de carreteres, etc.). Cap dels enfocaments és perfecte perquè inclou aproximacions. Per tant, després d'haver arribat a un punt avançat en aquest camp, decidim desenvolupar una aplicació per a telèfons intel·ligents que ens permeti adquirir nivells de so de baix cost, en números molt grans i per a una cobertura espacial molt àmplia (en oposició a sensors de referència fixos). NoiseCapture (http://noise-planet.org/noisecapture.html) va néixer d'aquesta iniciativa.

Quantes persones han treballat en el desenvolupament de la teva eina?

Fins avui, el nucli de l’equip està format per quatre investigadors i enginyers d’organitzacions de recerca públiques franceses. Més específicament, altres sis investigadors i enginyers contribueixen a l’aplicació i, de manera més general, al projecte.

Quanta gent utilitza la vostra aplicació o web?

  Fins avui, i des del llançament oficial l’1 de setembre de 2017, l’aplicació s’ha instal·lat més de 96,00 vegades i ara té més de 15,000 usuaris actius (almenys una mesura en els últims 30 dies). Actualment comptem entre 150 i 200 mesuraments diaris, des de més de 180 països.

  Quins creus que són els avantatges i desavantatges de ser Open-Source?

  El codi obert és una gran palanca, d’una banda, per difondre el coneixement perquè tots poden apropiar-se de les eines i la tecnologia que desenvolupem, i d’una altra banda perquè ens permet no haver de reinventar el que ja s’ha fet (podem reutilitzar elements de codi o biblioteques que ens serviran en el nostre projecte).

  No hi ha inconvenients. Triar codi obert significa optar per l’obertura i transparència del coneixement. A més, atès que tot es fa amb diners públics, ens sembla lògic retornar els resultats del nostre treball de manera absoluta.

  Quins creus que són els millors aspectes de la teva eina?

  D’acord amb els comentaris i avaluacions (en Google Play Store. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.noise_planet.noisecapture) que tenim, l’aplicació es percep com a intuïtiva i molt fàcil d’utilitzar. A més, està totalment en línia amb l’enfocament de la ciència participativa, que és un tema d’actualitat.

  Que diferencia la teva eina d'altres similars?

   Segons el nostre coneixement, NoiseCapture és l'única eina oberta que permet recopilar dades de nivell de so, sense limitacions de temps o d'espai (altres aplicacions estan específicament restringides per a algunes ciutats grans). De manera similar, tota la cadena que hem establert es basa en ser col·laboratiu: les eines i els estàndards que utilitzem són de codi obert (http://noise-planet.org/onomap.html ), les eines que desenvolupem són de codi obert i les dades del projecte també estan oberts (veure http://data.noise-planet.org/index.html ), fet bastant únic.

   Quin és el repte més important que heu hagut de solucionar en el desenvolupament de la vostra eina?

   Un dels punts més complicats és l'adquisició i processament de nivells de so. Perquè el mesurament sigui d'alta qualitat, és necessari dur a terme tota una sèrie de tractaments (en el telèfon i després en els nostres servidors) per a eliminar les molèsties o la informació aberrant. Tot això al mateix temps que garanteix que no conservem cap informació que pugui violar la privacitat (aquest és un punt molt important per a nosaltres. El que es registra no s'emmagatzema en el telèfon intel·ligent. Només se'ns transmet informació i indicadors degradats per a poder rebre una informació en forma de base de dades oberta).

   Quins són els següents passos a prendre en el desenvolupament de la vostra eina?

   El pròxim gran pas serà desenvolupar NoiseCapture per a Iphone (IOs). Això requerirà molt treball perquè les tecnologies (per exemple, per al processament de senyals de so) no són les mateixes.

   Ens pots explicar alguns casos que hagin utilitzat la teva eina per al desenvolupament d'un projecte?

   L'aplicació ha estat utilitzada per les principals autoritats locals (com Lió o Bastia (veure: http://noise-planet.org/map_noisecapture/noisecapture_party.html#AGGLOBASTIA2018 )) per a augmentar la consciència pública sobre la contaminació acústica. En convidar a les persones a mesurar el seu entorn de soroll, es tornen més conscients d'aquest problema de salut pública.

   També tenim exemples de campanyes de mesurament dutes a terme en contextos educatius (per exemple,
   http://noise-planet.org/map_noisecapture/noisecapture_party.html#14/47.2280/-1.5707/GEO2019 ) per a estudiants en el camp del medi ambient.

    

   Written by Ana on dimarts de juny 4, 2019