Gobierto

Quins motius et van portar al desenvolupament de la teva eina?

En el seu dia vam descobrir que el Ministeri d'Hisenda publicava, en un fosc racó de la seva web, una base de dades Access amb el pressupost i execució de les entitats locals (ajuntaments, empreses dependents, diputacions...). Vam veure una oportunitat per a crear un explorador d'aquella informació. Una eina que permetis explorar aquelles dades de forma senzilla.
Vam processar les dades, construir la interfície, vam fer diferents visualitzacions i afegint eines de comparació i filtratge.

Quantes persones han treballat en el desenvolupament de la teva eina?

  En total, tot i que d’una forma discontinuada, haurem participat unes 10 persones.

  Quanta gent utilitza la vostra aplicació o web?

  Des del seu llançament en 2016 han utilitzat l’eina més de 100,000 persones, generant més d’un milió de pàgines vistes. Just ara acabem d’implantar l’eina per a Newtral. Li estan donant visibilitat a la televisió (en El Objetivo i Al Rojo Vivo), i en només 15 dies l’han visitat més de 250.000 persones.

  Quins creus que són els avantatges i desavantatges de ser Open-Source?

  Un dels avantatges del codi obert és que serveix com a carta de presentació, i qualsevol pot veure en què treballes i com treballes. Un altre avantatge seria la reutilització, tot i que en el nostre cas encara no ha hagut molts reutilitzadors, sí que hem extret alguna llibreria que utilitzem internament com a llibreria independent amb per exemple un lector de fitxers de dades estadístiques del INE.

  Un desavantatge (que no hauria de ser-ho) és que s’ha de ser més ordenat i cuidadós amb el codi que es va pujant al projecte, s’ha de comunicar els canvis mitjançant un registre (anomenat habitualment changelog), notificar errors i les noves versions i tenir present als usuaris, per a que sigui senzill continuar utilitzant el projecte. El codi que es genera també ha de ser clar i estar ben documentat.

  Quins creus que són els millors aspectes de la teva eina?

  Des del nostre punt de vista, la usabilitat i l'enfocament centrat en el ciutadà, ja que d'un cop d'ull es poden revisar i analitzar dades bastant àrides de per si mateix. Per exemple els llistats de rànquings permeten d'una banda comprendre quins tipus de partides pressupostàries hi ha, però també et dóna context dels valors d'aquestes partides en comparació amb altres municipis.
  I és un exemple perfecte del valor de les dades obertes: l'administració pública, un dataset en cru (és igual si és en Access, CSV, o un altre format reutilitzable) i un tercer, en aquest cas nosaltres, li aplica una capa d'interfície que fa que les dades siguin usables.

  Quin és el repte més important que heu hagut de solucionar en el desenvolupament de la vostra eina?

  Una de les més parts en la qual més hem hagut de treballar ha estat tota l'automatització de la descàrrega i actualització de les dades públiques que utilitzem. Per a això hem hagut de desenvolupar un sistema de ETLs a mesura que ens permetin tenir cert control sobre totes les integracions amb dades externes, ser avisats si alguna cosa falla, i sobretot saber què s'ha actualitzat i quan.

  Quins són els següents passos a prendre en el desenvolupament de la vostra eina?

  Ara estem treballant en un explorador de Contractes i licitacions, una visualització de la contractació i les adjudicacions, per a explorar quins tipus de contractes es liciten, temes, imports, adjudicataris…

  Que diferencia la teva eina d'altres similars?

  L'única eina similar que coneixem és el propi explorador de pressupostos del Ministeri d'Hisenda, on la navegació és molt més complexa i per a donar amb els pressupostos d'un municipi cal donar diversos clicks en diversos formularis.

  Ens pots explicar alguns casos que hagin utilitzat la teva eina per al desenvolupament d'un projecte?

  Com hem comentat, el cas de Transparentia Municipal de Newtral i el Comparador de presupostos municipals de la Generalitat de Catalunya son dos casos d’ús.

  Aquesta eina també ha servit de base per a altres projectes, com el mòdul de visualització de pressupostos de Gobierto, que permet explorar el pressupost municipal d'una organització. En aquest cas s'ha ampliat la funcionalitat per a per exemple permetre que un municipi publiqui el projecte de pressupost del següent exercici, alguna cosa que estan fent municipis com Mataró o Sant Feliu de Llobregat. D'aquesta forma, l'equip de govern pot compartir amb l'oposició i la ciutadania el projecte de pressupost i rebre propostes abans de portar-lo al ple.


  També hem creat altres mòduls com el d'Observatori, que permet explorar moltes dades estadístiques sobre un municipi. I durant el desenvolupament de tots aquests projectes hem anat donant forma a PopulateData, una base de dades públics: https://populate.tools/data

  Aquí podeu veure diversos exemples:

  https://pressupost.mataro.cat

  http://portalobert.esplugues.cat

  https://pressupost.santfeliu.cat

  Ens pots dir dues eines que consideris molt útils, una coneguda i una altra desconeguda?

  Una coneguda: http://observable.com

  Una desconeguda (perquè estan començant, aviat seran molt coneguts): http://graphext.com/

  Written by Ana on dimarts de juny 4, 2019