Enketo

Quins motius et van portar al desenvolupament de la teva eina?

La idea que en situacions on la connexió a internet és intermitent, nosaltres érem capaços d’utilitzar tecnologia web offline per oferir una eina de recol·lecció de dades moderna, fiable i molt eficient.

Quantes persones han treballat en el desenvolupament de la teva eina?

  Al voltant de 5, depenent del llindar que utilitzem. La majoria del codi va ser escrit per una persona (jo), però, aquest any, estem fent grans esforços per a convertir a ENKETO en un projecte gestionat per múltiples parts interessades (a través d’una subvenció que hem rebut).

  Quanta gent utilitza la vostra aplicació o web?

  No tinc ni idea, però molta. És una part fonamental de KoBoToolbox, Ona.io, Survey123 per Arcgis i ODK, per exemple. Donat que el software és de codi obert sota una llicència permissiva, qualsevol pot utilitzar-lo, i fins i tot construir un negoci al seu voltant, sense involucrar a Enketo LLC.

  Quins creus que són els avantatges i desavantatges de ser Open-Source?

  Avantatges:

  *incrementa el volúm d’usuaris

  *proporciona oportunitats de finançament per organitzacions (per exemple, organitzacions de la ONU) que prefereixen codi obert, que és una bona combinació per a la base d’usuaris de Enketo (s’utilitza molt per a l’ajuda per al desenvolupament i per ajuda humanitària)

  *és genial ser part de l’ecosistema ODK, que és enorme i té alguns usuaris molt compromesos

  *proporciona més karma

  Desavantatges

  *els ingressos potencials són limitats

  Quins creus que són els millors aspectes de la teva eina?

  Enketo utilitza un popular format de formulari no propietari (ODK). Això és genial perquè significa que l'adoptant no s'estancarà amb ell. Ells poden canviar a altres eines que utilitzen aquest format de formulari.

  És bastant extensible, la qual cosa significa que les organitzacions poden agregar personalitzacions sense el mal de cap del forking. Això també ens serveix per a generar ingressos a partir d'aquestes personalitzacions (totes de codi obert).

  És part de l'ecosistema ODK, la qual cosa significa que només pot centrar-se en un aspecte petit (recopilació de dades) d'un sistema de gestió de la informació. Els adoptants poden triar entre els altres components (creació de formularis, agregació de dades, anàlisi de dades) del ric ecosistema i màgicament treballaran amb Enketo.
  No utilitza JavaScript i té dependències mínimes, la qual cosa significa que s'adaptarà més fàcilment a qualsevol sistema i al futur.

  Quin és el repte més important que heu hagut de solucionar en el desenvolupament de la vostra eina?

  Inicialment (fa 9 anys), fer funcionaments fiables offline i l’obtenció de fons. Actualment, el desafiament és involucrar a altres desenvolupadors i convertir a Enketo d’un projecte administrat per una persona a un projecte administrat per múltiples parts interessades.

  Que diferencia la teva eina d'altres similars?

  Utilitza un popular format de formulari sense propietaris. No requereix un dispositiu o sistema operatiu en particular, només un navegador modern en qualsevol dispositiu. Funciona Offline. Facilita molts tipus diferents de recopilació de dades (formularis incrustats, capacitat sense connexió, enviament únic, pdf, etc.).

  Quins són els següents passos a prendre en el desenvolupament de la vostra eina?

   Implementar noves característiques que s’han acordat en l’especificació de format del formulari ODK. Seguir millorar el seu rendiment. Involucrar a altres desenvolupadors.

   Ens pots explicar alguns casos que hagin utilitzat la teva eina per al desenvolupament d'un projecte?

    http://blog.openclinica.com/2015/03/19/engineering-openclinicas-future/

    https://www.nditech.org/election-monitoring-enketo

    https://blog.enketo.org/exploring-road-of-the-queen/

    https://blog.enketo.org/coastal-iris/

    Ens pots dir dues eines que consideris molt útils, una coneguda i una altra desconeguda?

    ODK Collect, KoBoToolbox, Ona (molt coneguts)

    No se m’ocorre cap desconegut

    Written by Ana on dimarts de juny 4, 2019